+421948413877-Najlepšie Tantra, nuru aj terapeutické v jednej návšteve-relax ako má byť pre náročných aj neskúsených rozpísané v blog-och

Vovediem Ťa do Raja

Viac sa venujem kombinácií prvkov Tantra s Nuru ( body to Body ) + klasická,či reflaxná,prípadne Thajská masáž s Happy endom.Duchovne ladenú Tantra ( rituál, perka, kožušinky osvietenie atď.) nerobím-Len na výslovné požiadanie vopred.
Niečo o mne- a viac podrobností nájdeš v "blog".(Klikni na orámovaný text vyššie) Postupne Blog dopĺňam -tam na spodku stránky máš šípku " staršie"-tým si pozrieš všetko, čo som zatiaľ stihla napísať pre Tvoje podrobné informácie Tu v úvode máš vľavo 3 -čiarky. Kliknutím na ne sa Ti zobrazí "úvodná stránke" a "Blog"- pre info klikni na "BLOG"


Gentlemani, ktorí hľadajú niečo zvláštne a RELAX BEZ ČASOVÉHO STRESU - PRESNE TRAFILI A NÁJDU ISTE TO ČO BY SI RADI DOPRIALI A RADA ICH U SEBA PRIVÍTAM. Poprosím aspoň - ¾ hodinky času na prípravu. Podrobnosti a ceny nájdete vnútri stránky v "BLOG"-och.

Mám viac než dostatok praxe a certifikátov na to, aby som vedela , čo mám s príjemným mužským telom robiť, aby mu bola dopriata ROZKOŠ.

 PONÚKAM VÁM OMNOHO VIAC ako SAMOTNÝ SEX! Doprajte si Relax, pohodu a Mix masáží s neskutočným vyvrcholením a prekvapením na záver. Happy End je súčasťou- môže byť rôznymi formami.

cicolinalilu@gmail.com - ak máš špeciálne otázky napíš e-mail ale len výnimočne prosím.
Som CERTIFIKOVANÁ MASÉRKA, KTORÁ ŠTUDOVALA rôzne druhy masáží ( od samotných základov- klasickej masáže s certifikátom MŠ SR), reflexnej, akupresúrnej ,masáže tzv. terapeutické masáže) nielen na Slovensku ale i v Čechách a posledne som nakukla do Thajskej školy

Veľmi dlho sa venujem i prácou s energiami-reiki a filozofiou ( aj praktikami) tantra , nuru a erotického  umenia masáží som naklonená aj občas presiahnuť hranicu "len masáže"...Občas nejaká tá "pikantnosť nezaškodí"
( Prosím ak neveríš na prácu s energiami- ja nikoho do ničoho nenútim- tento popis je len o mne- ale nechcem v žiadnom prípade niekomu niečo vnucovať!) 
Najviac ma aj tak bavia EROTICKÉ,TANTRA,NURU,TERAPEUTICKE MASAZE A VŠETKO ČO súvisí s erotikou a RELAXOM, POHODOU
DOBROU NÁLADOU A CELKOVÝM UVOĽNENÍM- hlavne klienta- ale ja sama musím byť tiež v pohode inak by to nedávalo zmysel.

Heat or winter worry about me you do not need the whole apartment is fully air-conditioned.Gentlemen who
looking for something special and RELAX FREE OF TIME STRENGTH - PRECISION TRAFFILS AND TRENDS
ISTE TO WHAT YOU WILL HELP AND HELP WITH YOUR SEX PRIVITELY. I will at least
½ - ¾ hours of preparation time.
I have more thanenough practice and certificates to know what I have with a nice oneby the male body to make it comfortable.
i OFFER YOU MORE MORE THAN A SELF SEX!
Treat Relax, Well-being and Mix Massage with incredible climax and surprise
at the end. Happy End is included - it can be in different forms.
cicolinalilu@gmail.com
- if you have special questions write an email but only exceptionally please.So CERTIFIED
THE MASSAGE WHO STUDY different types of massages (from the very foundation - classical
massages with a certificate of the Ministry of Education of the SR), reflex, acupressure, massage so- therapeutic
massages) not only in Slovakia but also in Bohemia and last time
she got into the Thai school
For a long time I also work with energies-reiki and philosophy (and practices) tantra, nuru and erotic art
Massage I inclined and sometimes exceed the limit "only massages" ... Occasionally some "spicyness will not hurt" (Please do not believe in energy work-I do not bother anyone to anything-this description is just about me- but I do not want anyone in any way I am most interested in EROTIC, TANTRA, NURU, THERAPEUTIC MASSAGE AND ALL ABOUT RELAX, RELAX, RELIABILITY AND GENERAL DELAY - especially the client - but I myself have to be cool otherwise it would not make sense.


0948413877- Bratislava-Petržalka-vedľa TPD-Euronics-upresním pred Vašim plánovaným príchodom/peši odtiaľ 2min/


Relax, kľud, rozkoš, Tantra,Nuru pikošky- len u mňa diskrétne a na úrovni.
Relax, tranquility, delight, Tantra, Nuru pikes - just me discreet and level.

BUDEŠ V SIEDMOM NEBI, UVOĽNENÝ, ZRELAXOVANÝ . ZARUČUJEM MAXIMÁLNU SPOKOJNOSŤ,DISKRÉTNOSŤ A 100 %ZS.
ak sa chceš spýtať ...