Blog

PRACOVNA DOBA VARIOUS PODLA DOHODY- momentálne nepracujem som na školení mimo SR WORK TIME VARIOUS UNDER AGREEMENT- currently I DO NOT WORK because I'm training for masseurs outside the SR

Som na Školení v zahraničí neviem kedy sa vrátim zverejním to všade kde sa bude dať kde budem mať prístup k netu S pozdravom Lili.

WORK TIME VARIOUS UNDER AGREEMENT- currently I DO NOT WORK because I'm training for masseurs outside the SR

 Ďakujem za priazeň a želám veľa zdravia šťastia a pohody.

Najlepšia profi masérka v Bratislave Vás privedie magickými dotykmi rúk a celého tela do maximálnej rozkoše.

Ceny, Odmena za masáže. Prices. reward for massages

Takmer vždy sa dá na cene rozumne dohodnúť tak, aby si dostal to, čo si želáš za cenu, ktorú si môžeš dovoliť zaplatiť, ale špekulantov vždy prekuknem. Ak Ti nejde o kvalitu, ale chceš len zjednávať cenu-nenamáhaj sa. Som sama sebe paňou, v tomto ma nikto neobmedzuje. Pri masážach zvyknem byť nahá- ak si nepraješ inak.Neodporúčam samotný styk ( zbytočne sa ochudobníš o pocity kedy si Ty prijímateľom energie čím sa postupne stupňuje vzrušenie až k neopakovateľnému orgazmu) ale ak Ti nebudú moje dotyky a masáž robiť tak dobre ako 99% mužom, zmeníme to na to, čo ti dobre robiť bude...aj prípadne na Sex , ak preskočí iskra, ktorej sa neubránim,samozrejme len chránený-máš to potom ako kompenzáciu v cene masáže.Muž, pri ktorom sú predpoklady, že iskra preskočí, nemusí byť mladý krásavec. Omnoho dôležitejšie je správanie sa voči mne a pozornosť, ktorú mi prípadne prejaví...

Odporúčam: 1/ 90min. program Mix masáží- z každého rožka-troška...= erotická masáž, nuru masáž -celým telom, prsiami rukami, trochu tantra + silné vyvrcholenie + tzv klasická ( thajská, body point massage, dám Ťa po fyzickej stránke dohromady koľko za ten čas stihnem)... pár minút hore-dole . Odmena = cca 120 Eur

60min - 90€-erotická masáž + to, na čom sa dohodneme
90min - 130€ - Mix masáží Tantra, Nuru a eroticke, másáž prostaty ( len ak si praješ) prípadne iná kombinácia podľa dohody- slastný vrchol, ktorý sa môže zvrtnúť podľa situácie a rozpoloženia i na viac)...
120min a viac-kráľovská masáž cca 2 hodinky- cena individuálna dohodou obvyklá 160€.-záleží aj na programe ( ten je zostavený "priamo na mieru" Tebe.

120 + Masáž pre náročných ( program rôznorodý a dlhší relax)=200e+

masáž s príbehom -130e-90min, viac času dohodou
Čas, potrebný na rozhovor, kávičku, čajíček samozrejme do ceny nerátam. ( cca 20-30min.)
 Kráľovská „masáž“ ( Royal massage ) je spojená s dlhočizným a silným orgazmom a terapeutickou masážou. Je asi NAJ a najmä pre "fajnšmekrov"
Pripravila som ďalšie pogramy
Masáž pre náročných od 200e
 Masáž s príbehom od 90E-samozrejme že príbeh môžeš vymyslieť i Ty
***************************************************************************
len keď mám čas, môžem spraviť i samostatnú masáž intímnych partií-30min=60eur

Málokedy masírujem menej ako hodinu-neviem Ti za kratšiu dobu pripraviť nič špeciálne.
Ak príde pri masáži k niečomu intímnejšiemu je to v cene.

Tvoja návšteva u mňa je dobrovoľná a tým, že sa objednáš, súhlasíš s podmienkami odmeny a ochrany zdravia.


Na hodinky nezvyknem pozerať, k návšteve podľa mňa patrí aspoň kratší rozhovor pri kávičke, či vodičke, čajíku- troška spoznať svoje predstavy a upresniť čo sa dá skĺbiť dohromady a čo nie.
Len ak sa ponáhľaš- daj mi určite vedieť vopred!

 I recommend: 1 / 90min.
program Mix massage - every cup of tea ... = erotic massage, nura massage - whole body, lacy hands, a little tantra+ strong climax + so-called classic (Thai, point body massage, give you a po
physical side together how much I'll get to that time) ... a few minutes up and down. Massages
I'll get used to being naked if you do not think otherwise. Reward = approx. 120 Eur60min -
80 € - Erotic massage + what we agree 90min - 120 € - Mix Tantra, Nura and erotic massage, prostate massage (if you wish) or other combination according to agreement - a mild peak that can be ruined by situation and condition for more) ... 120min a
more-royal massage about 2 hours - the price of an individual agreement of the usual 160 € - depends also on programs (it is "tailor-made") .
120min + Massage for demanding (program varied and longer relaxation) = 200e + Royal massage is associated with long-term and strong orgasm and therapeutic massage. for "fajnskmekrov" I have prepared other pogramyMassage for demanding from 200e Massage with a story from 90I write as soon as I have more time, or I sketch on the phoneMainally I massage less than an hour-I can not prepare you in a short time nothing special.If you come to massage something more intimate is it's in the price. My visit to me is voluntary, and by ordering, you agree to the terms of remuneration and health protection. I do not watch the watch for a visit to me, it is at least a shorter conversation with a cup or a vodička, and to specify what can be combined together and what is not.Len if you hurry to know me to know in advance!

Aktuálne oznamy-Dôležité!

Pracujem cca od 10-22h.Avšak stretnutie je možné aj mimo týchto hodín-ale prosím dohodnúť sa deň vopred v prípade po 22h-aspoň cez deň.
Ak sa chceš objednať pár dní vopred-napíš e-mail, ak sa nedovoláš, napíš sms.
Objednať sa treba minimálne 1h vopred LEN TELEFONICKY- nie e-mailom ani sms.Niekedy stačí hodina, avšak mám aj iné povinnosti a aj svoje fyzické možnosti, preto rezervovať si termín vopred je výhodnejšie. Termín sa dá dohodnúť i mimo 9-22h- ak chceš prísť pred 10 hodinou rada by som to vedela 1 deň vopred.
Na e-maily Vám rada odpoviem ak to má hlavu a pätu ale do 1-2- dní.Mám aj mimo nejaké povinnosti každý deň presné "ordinačné hodiny" sa mi nedajú napísať- klamala by som. "prídem za 5 minút- také u mňa nie je žiaľ možné. Niekedy stačí 3/4h -1hodina vopred sa objednať orientačne v rozpätí 10 - 22h- Pokladám za nemožné tieto "ordinačné hodiny" dodržať každý deň presne. Mám aj súkromné povinnosti a každá masáž je inak náročná. -Návštevu v nočných hodinách potrebujem vedieť skôr, aby som si rozložila sily.Dá sa dohodnúť i pár dní či hodín vopred- rezervujem Vám termín.  Napíšte mi prosím e-mail- ak chcete - konkretizujte svoj záujem o termín a "čo má byť náplňou stretnutia" odpíšem temer ihneď, ak sa mi nedá zdvihnúť telefón.
Ak som obsadená-mám zvonenie "na tichý režim"Vypnutý ho mám keď spím alebo som medzi ľuďmi kde hovoriť o tejto problematike by nebolo práve najvhodnejšie.Ďakujem za porozumenie.
cicolinalilu@gmail.com

I work again. If you want to order a few days in advance - write an e-mail if you do not, write a sms.About at least 1h in advance ONLY TELEPHONY by e-mail or sms.One hours is enough, other duties and also your physical options, so book your term in advance is more advantageous. I will be happy to respond to emails if they have a head and a heel but within 1-2 days. I also have the duty to write accurate "office hours" every day - I would have misled. "I will come in 5 minutes - it is also unlikely to me too. Sometimes just 3 / 4h -1 hour in advance to order in the range of 10 - 22h - I tempt for these" office hours "impossible to observe every day exactly. the massage is otherwise demanding.If you want to know more about the night, I need to know sooner than I have to break down the forces.I will arrange for a couple of days or hours in advance- I reserve your deadline.Please write me an e-mail- if you want to - specify your interest in the term and "what is the purpose of the meeting" I will write almost immediately if I can not pick up the phone. (There are situations) I have it turned off when I am busy, whether I sleep or am among the people where to talk about this issue would not be the most appropriate.Thank you for understanding .
cicolinalilu @ gmail.com

Vzájomná tantra masáž - Mutual tantra massage

Čistá“ Tantra- ani vzájomná Tantra, totiž nie je zážitkom čisto a primárne sexuálnym. Dôležité je si uvedomiť a povedať mi, čo od tejto masáže očakávaš.

Väčšina masáží, ktoré som na mojej stránke opísala vychádza z dotykov prevzatých z Tantra a nuru masáže, ale ja reagujem na dopyt-čiže nie sú to „čistá Tantra“ ani „čistá NURU“

„Čistá Tantra „  by mala byť predovšetkým intenzívnym, intímnym zážitkom, založeným na výmene energie. Ponúka možnosť intenzívne preciťovať nielen príjemné, uvoľňujúce pocity so stúpajúcou tendenciou nabudiť vnemy a zmysly, ale aj duchovnú očistu a pocit slobody. Samozrejme, že sa tu pohybujeme v rámci vopred stanovených medzí.

Nakoľko klienti u mňa nehľadajú duchovno- ale skôr tú intímnu ( sexuálnu ) stránku tantry, prispôsobila som tomu aj svoje masáže.

Pri mojich masážach vynechávam očistné ( duchovné) rituály ( sprchu samozrejme nevynechávam).

A nezvyknem pri masážach kratších ako 2 hodiny používať ani predhriate uteráky a vonné –esenciálne oleje. Myslím na diskrétnosť klientov, ktorí sú často krát zadaný a prísť domov neobvykle navoňaný by nebola práve najšťastnejšia voľba .Predhriatie a nabudenie klienta robím svojou metódou, ktorá má viac spoločné s erotikou ako „duchovným zasvätením“. Vonné sviečočky, intímne svetlo a príjemná relaxačná hudba je a ostáva však samozrejmosťou.

Nechajte sa uniesť svojimi pocitmi a vychutnajte si absolútny pocit blaha. Pri vzájomnej masáži Vás prevediem rajom v pravom slova zmysle. Okrem spoločnej sprchy plnej dotykov Vám poskytnem jemnučkú masáž, pri ktorej niekedy nabiehajú zimomriavky po Vašom tele. Táto masážička a dotyky Vás úplne uvoľnia a potom sa môžete pridať. Samozrejme, že Vám dám inštrukcie akým spôsobom a v akých paritách sa ma máte dotýkať, avšak vnímavý muž to zistí poľahky aj sám... Moje telo ,ktoré bude príjemne naolejované a rozpálené, bude úplne oddané Vašim dotykom a ak máte rozkoš z toho ak je aj žene-masérke pri Vás nádherne, bude táto rozkoš umocnená ( verím tomu ) mojim vzrušením, spôsobeným Vašimi nežnými rukami, či telom.

Samozrejme že medze- hranice masáží si bude potrebné vopred ujasniť. Nechajte sa uniesť svojimi pocitmi a vychutnajte si absolútny pocit blaha . Masáž je energizujúca a zároveň magicky erotická. Je výborným relaxom pre telo aj myseľ.
Z mojej strany nie je vynechaná žiadna partia Vášho tela, vrátane ( ak si budte priať) prostaty zvonka, či zvnútra, prípadne môžem použiť aj strap-on.

2h =180Eur

*****************************************************************************************
clean "
Tantra, and Tantra, is not an experience purely and primarily sexual.
It is important to remember and tell me what you expect from this massage.

The majority
The massage I described on my page is based on touch taken from Tantra
and nuru massages, but I react to the demand-that is, they are not "pure Tantra" or "pure
NURU "

"Clean Tantra
"Should be particularly intense,
an intimate experience based on the exchange of energy. Offers an intense option
sensing not only pleasant, relaxing feelings with a rising tendency to wake up
senses and senses, but also spiritual cleansing and feeling of freedom. Of course,
that we are moving within predetermined limits.

because
clients do not look for me at the intimate (sexual) side of me
tantras, I have also adapted my massage.

To me
massages omit cleansing (spiritual) rituals (shower of course
I am omitting).

And I will not get it
For massages shorter than 2 hours, use preheated towels and fragrances
-Essential oils. I mean the discretion of clients who are often assigned to come and come
unusually challenged home would not be the happiest choice. Preheating and awakening
the client is doing my method, which has more to do with erotic than "spiritual
dedication ". Scented candles, intimate light and pleasant relaxing music is
and remains a matter of course.

Let yourself be gripped by your feelings and enjoy yourself
absolute feeling of well-being. When I massage each other, I will bring you the true word of paradise
sense. In addition to a full shower full of touch, we provide a delicate massage at
which sometimes happens on your flesh on your body. This massage and touch
They will completely relax you and then you can add them. Of course I will give you
instructions on how and in what parity to touch me, however
a sensible man finds it easy too ... My body that will be pleasant
oiled and hot, will be totally dedicated to your touch and if you have
Pleasure of being a woman-masseur at your place is delightful
(I believe) my excitement, caused by your hands,
body.

Of course, the limits of the massage will be needed in advance
clarified. Let yourself be gripped by your feelings and enjoy the absolute feeling
blaha. Massage is energizing and magically erotic. It is a great relaxation
for body and mind. My side is not omitted any part of your body, including (if you wish) the prostate from the outside or from the outside, or I can also use the strap-on.

2h = 180EurText is out-of-call-0948413877


Text je rozpracovaný-zavolaj-0948413877

SEX ano,či nie-vyber si-Sex yes or no-it's up to you

Na vysvetlenie mnohých otázok: Každá masáž s prvkami tantra,nuru, erotická ( či ak chceš senzuálna) spočíva v nežných dotykoch celého tela teplým BIO olejom ( môže byť aj na sucho-ale v tom prípade sa nedajú zakomponovať prvky nuru ) vrátane intímnych partií.Nežné ľahučké dotyky robím nielen rukami, ale aj celým telom. Ty si pasívny. Postupne sa intenzita dotykov zvyšuje spolu s narastajúcou sexuálnou túžbou a happy end je niekedy nečakaný ( podľa toho ako na dotyky reaguješ),niekedy cielený. Zvyčajné ukončenie je rukami, či orálom ( s ochranou ) ak lepšie reaguješ na hlboký orál tak ním.
V prípade sexu vyvíjaš energiu smerom ku mne a tým môžeš samého seba ochudobniť o silný orgazmus, ktorý bežne nezažiješ.Nemá to nič spoločné s "cudnosťou" a "nedotknuteľnosťou" masérky ale ide o Teba. Takže či bude sex alebo nie je záležitosť veľa faktorov. Buď rozhodneš- a vieš čo strácaš, alebo to vyplynie zo situácie Obojstranným dotykom sa nebránim, ak sa rozhodneme pre vzájomnú masáž, či Ti jemnučké dráždenie nebude robiť tak dobre, ako by si si predstavoval. V prípade obojstranných sympatií  ( príťažlivosti) sa určite nebudem tváriť a správať ako nedotknuteľná panna...Mám sex rada. Muž, pri ktorom sú predpoklady, že iskra preskočí, nemusí byť mladý krásavec. Omnoho dôležitejšie je správanie sa voči mne a pozornosť, ktorú mi prípadne prejaví...
Tento postup platí na 98% mužov nie však na 100%.Ak Ti nežné dotyky a pasívne rozmaznávanie Teba nebudú nič hovoriť ( kým neskúsiš nevieš ) môžeme spontánne dohodnutý program zmeniť.
Tento BLOG nieje koncepčne súčasť mojej stránky, ale reakcia na Vaše otázky.

To explain many questions: Each massage with tantra, nourishing, erotic (or sensual) elements is based on warm body touch with warm BIO oil (it can also be drought-but in that case nur elements can not be incorporated) including intimate parts. The touch of light touch is done not only by the hands but also by the whole body. You are passive. Gradually, the intensity of touch increases with the growing sexual desire, and the happy end is sometimes unexpected (depending on how you react), sometimes targeted. Ordinary ending is by hands, or oral (with protection), and you respond better to a deep oral like that. In the case of sex, you develop energy towards me, and you can lose yourself by a strong orgasm you will not normally experience. It's nothing to do with "chastity" and "the untouchability" of the masseuse, but it's about you. So whether or not sex is a matter of many factors. Either you decide - and you know what you're missing, or it will come out of the situation I will not bother to touch each other if we decide for a mutual massage if you will not do as fine as you would imagine. In the case of mutual sympathy (attraction), I will certainly not behave and behave as an inviolable virgin ... I have sex advice. This procedure applies to 98% of men, but not to 100%. If you touched and passionate you will not talk (until you try you do not know) we can spontaneously agreed to change the program. This BLOG is not a conceptual part of my site but the answer to your questions.
Odoslať spätnú väzbu
História
Uložené
Komunita

Techniky-"pro long",akupresúra, reflexné body..

Pri každej masáži zvyknem používať techniku na odďalovanie mužského orgazmu. Pri tom spôsobe aký používam ja, je pre Teba lepšie-výhodnejšie byť pasívny a nechať všetko na mňa. ( Niekedy sa tomu hovorí ( pro-Long)  ale nie každá osoba, čo si toto napíše do inzerátu ju aj naozaj praktizuje a ovláda tak, aby si ostal nabudený po celú dobu masáže. Neplatí však úplne na 100% klientov, povedala by som tak na 98%.
Rozpíšem sa viac- keď  budem mať viac času...

Masáž pre subíkov

Masáž pre subíkov.

Nie som profesionálna domina, ale profesionálna masérka, ale som aj žena, ktorá sa rada hrá. Keďže som skôr dominantnejší typ, rada sa zahrám na Tvoju pani, ktorá Ti bude rozkazovať, spraví Ti trocha tvrdšiu masáž, pošľahá Ťa bičíkom, či sa môžeš vrhnúť k mojim nohám a čižmkám, či lodičkám.Môžem byť aj Tvoja prísna učiteľka masáže, ktorá Ťa potrestá vždy, keď spravíš nesprávny ťah pri masáži, ktorú budeš dávať Ty mne a ja Ťa ju budem prísne učiť. 

Strap-on môže byť súčasťou našej hry. Niektoré z praktík ( mäkších SM ) môžeme pri našej hre použiť. Môžem Ťa znásilniť a poriadne pretiahnuť do Tvojho análu.

Scenár nechám na Teba, ako mi ho prezentuješ aspoň po telefóne, či v e-maile.

Taktiež môže byť súčasťou piss ( ja na Teba) , ktorý Ti rozkážem vypiť ( nemusíš...)

Na krk Ti môžem nasadiť obojok a vodiť Ťa ako psíka po byte. Keď budeš dobrý a budeš poslúchať, Madam Ti spraví dobrú masáž a ak budeš veľmi poslúchať, nemusíš si to spraviť sám, ale budem *********************taká láskavá, že Ti ho vyhoním, možno dám aj do pusy.. ( s gumou)

*******************************************************************************************

citat email:

mam sen navstivit' Vas :)
Mam u seba fantaziu a chcel by som vediet' ci je mozne ju uskutocnit s Vami. Napisem Vam svoj navrch pribehu a poprosim Vas dat mi vediet ci je to mozne aj ked' ano, tak kolko to bude stoit' a trvat'. D'akujem vopred za odpovede.


Pribeh je taky:
Vy ste zena ktoru vidim prvy raz v zivote. Napriklad ste susedka v hoteli. Ja idem mimo Vasej izby a vidim ze ste sa obliekate v eroticku belizen'. Ja sa zastavam pri dvere a sa pozeram po ocku. Vy ste vsimnula mna a sa stala nahnevana s toho. Zatiahnula ste mna do sojej izby, zavriela dvere a donutila mna vyzliect sa. Povedala ste ze odteraz ja budem Vasou hrackou a Vy budete mojou Pani (Madam, Misstress). Zacnes ma ponizovat' a prikazovat' mne co robit aby zmyt' vinu.


V pripade ked nieco budem robit nespravne tak daj mi trest. Tresty ktore chcel by som dostat': 1) Aby ste sa sadnula mne na tvar na 20-30 sekund (alebo viac). 2) Aby ste prikazala mne pozret' na Vas a Vy teda pluvnes mne na tvar. 3) Namazes mne penis zubnou pastou a rukou troska daj mne honku. 4) V pripade ked moj penis bude silne mokry - prinut' zlizat'. 5) Ked mas sviecky tak velmy bol by som rad keby ste pokvapkala mne voskom penis alebo dierocku. (Ine tresty tiez mozu byt' okrem: pissu, kopro, bicovania, akychkolvek uderov a ran)


V pripade ked nieco budem robit dobre, tak daj mne odmenu. Dobre odmeny pre mna su: 1) Honka Vasou rukou. 2) Povolenie dotknut' sa Vasych prs, noh, zadka, macecky. 3) Nieco podla Vas a Vasej skusenosti.


Najprv daj sebe strapon (dufam ze mas nevelky strapon). Daj mne prikaz ustami dat gumu na neho. Potom prinut' vziat' strapon do ust a robit oralik jemu.  

Potom, kedy strapon uz bude dost' mokry Vy daj mne prikaz stat' na kolena a lakti a roztiahnut' polovice. Potom prikazes pripravit dierocku (dat tam dost sliny). Zacnes mna pretiahovat' straponom. V pripade ked bude tuho to ist' tak daj mi este raz do ust atd.
Potom zacny hovorit mne ze nieco podobne takomu: "Ty si moja stetka (flandra, pobehlica)! Paci sa ti ako tebe robim to?". Ja budem odpovedat' "Ano, moja Pani".
 Vy potom: "Chces este zacnem tebe drazdec madlit?" Aj ked Vam poviem "Ano", tak daj mi honku az ku orgazmu. Ked poviem "Este nie, nie som dost' pripravena, moja Pani" tak daj mi trest.


neuverjním ostatok  NIE SOM PERVERZNA ANI SPINAVA KURVA!!!!!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Od 120Eur cca 90 minút.

Masáž s príbehom, New program- Massage with a story

1/Masáž s autogénnym tréningom.

Je to najviac profesionálna tématická masáž zameraná na celkové uvoľnenie organizmu a mysle.

Prídeš ako pacient k psychologičke , ja Ťa uvoľním a pri masáži Ti rozprávam presné jemné pokyny autogénneho tréningu, kde sa pri správnom rozpoložení môžeš dostať do hladiny alfa.

Keď Ťa „prebudím“ začnem s masážou viac zameranou na Tvoje intímne partie až do vyvrcholenia.

Určená je najmä pre mužov-ženy- čo majú problém sa uvoľniť a zrelaxovať ( oddýchnuť si vedomo) počas dňa.

2/Šéf a sekretárka.

Môžeš ako šéf prísť do kancelárie, kde na Teba už čaká Tvoja osobná asistentka v slušnom kostýmčeku, ale zvodná. Po napísaní listu ju požiadaš o masáž, lebo máš stuhnutú šiju. ..

Ja ťa začnem masírovať, ale nebudem poslúchať a budem Ťa masírovať aj tam kde Ty to nechceš, nakoniec sa mi podvolíš a súhlasíš s masážou, ktorá bude ukončená ????( ako si vyberieš)

Budeš ponáhľať domov a dohodneme sa že list dopíšeme nabudúce...

3/Tajná milenka.

Potajomky si sa vykradol z domu a prídeš za svojou milenkou. Tá Ťa vždy čaká  krásne erpticky a zvodne oblečená s nevyčerpateľným sexuálnym apetítom.Z celého týždňa si unavený a zo svojej ženy otrávený. Nechce Ti dať to, po čom túžiš ale je žiarlivá. Vieš že som diskrétna, lebo aj ja mám manžela a tak si splníme jeden druhému to, čo nám chýba. Musíme byť tíško, aby nás susedia nepočuli a nevyzradili a musíme si dávať pozor, aby sme si nenavarili na dieťa...

( Detaily telefonicky alebo osobne)

4/Domáci pán a slúžtička

Najal si si slúžtičku, ktorá neustále upratuje.Ale stále je upravená. Ako to tá ženská robí? Keď prídeš konečne domov z práce, spraví Ti kávičku ,dáš jej prepitné, aby Ťa pomasírovala. Neposedná slúžtička je veľmi šikovná /nešikovná. Masíruje a masíruje až ti začne tak ako robí všetko poriadne masírovať aj Tvojho vtáčika. Na žiadny detail nezabudne. Vždy sa pýta čo ešte má robiť aj pri upratovaní, pýta sa aj pri masáži-čo ešte mladý pán? Zapáči sa Ti to a chceš aj prostatu masírovať až Ťa to tak veľmi vzruší , že tá malá mrška Ťa nakoniec privedie k veľmi silnému orgazmu. Potom si Ťa ešte znova poumýva a prachovkou poutiera( nahriate uteráčiky) že Ti jej šikovné ručičky robia radosť ďalší čas. Vrcholne spokojný sa poberieš späť do práce.

Mám to rozpracované dopíšem hneď niekoľko príbehov ale môžeš si vymyslieť aj Ty.

Massage with autogenic training.


It is the most professional thematic
massage aimed at total relaxation
body and mind.

You come as a patient to a psychologist, I, uh
relax and massage you
I'm talking about fine gentle instructions of autogenous training where you are right
You can get the mood
to the alpha level.

When
I will "wake up" with a more focused massage
Your intimate parts up to the climax.

It is intended especially for men-women-what they have
issue
to relax and rejuvenate (relaxed conscious) during the day.
For foreigners it is not intended - I do not speak English well

Čo som zabudla, recenzie????

Dobrý deň, mnoho vecí nemám čas dopísať a všetko je variabilné.
Programy sa dajú upraviť na mieste-ak Ti niečo nerobí tak dobre ako by si chcel-nie je problém zmeniť spôsob masáže,kombinácie tak, aby si bol spokojný. Ak neriešiš vek si vítaný.Skúsenosti nezapriem a ani nechcem. Moja rada: k recenziám na erotické, tantra masáže a podobne by som sa na Vašom mieste stavala dosť opatrnne....čím samozrejme nechcem nikoho uraziť. ale ujasni si o čo máš vlastne záujem a sem-tam by nebolo na škodu použiť aj najvrchnejšiu  časť tela. Sú mnohé kluby i tzv. masérky, čo neváhajú a píšu si recenzie sami na seba. Najlepšie bude ak sa sám presvedčíš o mojich kvalitách a nebudem sa hnevať ak nikde nič nenapíšeš a  ani Ti dávať odmenu za pozitívnu recenziu.

Príjem objednávok- len telefonicky!!! Mailom či sms iba orientačne kedy budem dostupná

 Objednávky na jednotlivé programy masáží prijímam telefonicky . Ak budete volať z utajeného čísla odpoviem na otázky ale neobjednám. Predbežne sa môžete objednať e-mailom - cicolinalilu@gmail.com, niekoľko dní vopred- ale telefonicky je potrebné si to potvrdiť.Prípadne sa dá vopred- ak nezdvíham telefón-napísať aj sms s Vašim prianím , konkrétnym dňom, výberom z ponuky a konkrétnym časom. Niekedy však na písomnú formu komunikácie odpovedať ihneď nestihnem. Ak mám klienta či z nejakých príčin nemôžem hovoriť o tejto intímnej problematike zvyknem vypnúť telefón, alebo vypnúť zvonenie- takže rušiť nebudeš ak zavoláš hocikedy.Ak by si písal e-mail- prosím nezabudni napísať do neho svoje telefónne číslo. V prípade že by sa niečo stalo či to vyložene napíšeš do e-mailu či sms môže Ti prísť aj diplomatická odpoveď- nezabudni to pripísať do sms alebo e-mailu -stačí podpis ( diplomacia)- pride ti sms s maximálne diplomatickou formuláciou. ( Jeden príklad za všetky: Naša firma si vám dovoľuje oznámiť že z technických príčin nemôže splniť Vašu objednávku na dohodnutý čas.Ak Vám to vyhovuje môžete určiť iný termín, kedy bude objednávka doručená..ešte dnes, alebo iný deň....)

Intimity- vzájomná masáž

Masáže Intimity vykonávam občasne a je dosť závislá na obojstranných sympatiách- ako jediná z programov.
Masáž Intimity je najviac eroticky. dokonca až najviac sexuálne ladenou z masáží. -Program je voľný a to, čo na Teba najviac eroticky pôsobí snáď povieš vopred, alebo vyvinieš iniciatívu Ty.
Pokiaľ by prišlo k úplnemu intímnemu zblíženiu sú praktiky, ktoré z  hygienických dôvodov a dôvodov  a potencionálneho  ohrozenia môjho zdravia nevykonávam ( bez ochrany nič, bozkávanie-nie, lízanie-nie)  Tí ktorí dbáte o svoje zdravie som rada že môj prístup oceníte.
cicolinalilu@gmail.com
0948413877
Text je rozpracovaný - cena dohodou individuálna podľa praktík a času- hoci na hodinky striktne nepozerám.
Rozpracovaný text- individuálna dohoda i cena

Priebeh stretnutia

Keď sa dohodneme na termíne a presnom čase Vašej návštevy u mňa- buď pár dní vopred alebo minimálne 1h vopred pekne sa pre Teba pripravím. Čakám Ťa čistučká a  pekne upravená.

Zazvoníš mi pod bránou a nadiktujem Ti kód môjho apartmánu. Po jeho vyťukaní ( bude zvoniť u mňa v byte domáci telefón ) Ti otvorím z bytu vchodové dvere a pustím Ťa dovnútra. Budem už netrpezlivo čakať na mojom poschodí v pekných elegantných, či jemne erotických šatách, v podväzkových pančuškách a topánočkách na vysokom opätku.

Po privítaní si môžeme dať kávičku, čajík, či malé občerstvenie. Alkohol doma nedržím.

Pri jemnej relaxačnej hudbe si upresníme svoje predstavy a môžeme sa aj nezáväzne porozprávať, ak máš niečo čo Ťa trápi, či len tak hodiť reč.

Začnem si Ťa pomaly vyzliekať a spolu sa môžeme vybrať do sprchy, ak však prídeš celý voňavý, čerstvo okúpaný, nebudem Ťa nasilu hnať znova sa okúpať. Pri vyzliekaní Teba, Ti pred zrkadlom spravím taký menší striptízik –vyzlečiem sa pri pomalom láskaní Teba. Je na Tebe či budeš chcieť mať oči otvorené, alebo zatvorené. Čo Ti bude príjemnejšie.

Odvediem si Ťa do spálne, kde už na Teba bude čakať čisto prezlečená veľká postieľka, kam si Ťa položím na bruško. Následne Ťa začnem zľahka a pomaly masírovať príjemne teplým prírodným olejčekom a zažiješ Ďalšiu fázu prekvapivého vzrušenia, či nabudenie zmyslov.

Jemnými dotykmi a teplým olejčekom sa ti rozprúdia zmysly a pokračovanie je už na základe našej vzájomnej dohody niektorou z masáží ktoré sú opísané v jednotlivých blogoch.

Každá masáž obsahuje aj silné vyvrcholenie dohodnutým spôsobom, či ak to necháš na mňa, pokračujem tak, ako cítim a vidím, že Ti pôsobí rozkoš.

Nechám Ťa oddychovať po masáži, budem si Ťa hladiť a podľa programu budem pokračovať ďalej, Tebou zvolenou formou a podľa času, ktorý si si vyhradil na návštevu. Budík nepúšťam, je dôležité mi spomenúť, či sa niekam náhliš a mám Ťa na čas presne upozorniť. Pred odchodom sa môžeš v kľude osprchovať, osušiť , nik iný okrem mňa. Verím, že budeš spokojný a že sa nebudeme vidieť prvý a zároveň aj posledný krát.

SEX ano ČI NIE? Môže sa pritrafiť všeličo.- SEX YES NO? Many things can happen.

Prvoplánovo  neponúkam sexuálne služby. Pritrafiť sa pri takých intímnych masážach, môže všeličo aj to, že sa nebudem správať ako profi masérka, ale ako žena...Záleží dosť na Tebe.
Ale vždy sa kontrolujem, keď si jasne objednáš čo chceš a čo nie!!!!!


Ak naše rozhorúčené telá zaiskria a popustíme uzdu fantázii- tej sa medze nekladú. Nemusím sa vždy správať ako profesionálna masérka, či? Ani ja nie som z kameňa a som žena- človek, nie stroj. Avšak táto udalosť nebýva prvoplánová, čo je rozdiel a zároveň aj príjemnejšie pre oboch.  

Tvoje vyvrcholenie je silnejšie ak ostaneš pasívny- ale je to na Tebe, či si necháš poradiť. Rozhodne nemám nič proti obojstranným dotykom. Pri erotickej, či kombinovanej tantra masáži spojenej s kĺzavou nuru sa po Tvojom tele postupne rozprúdi krv a rozkoš sa postupne zvyšuje a zvyšuje. Orgazmus býva taký celotelový zážitok pri ktorom Ti „samotné vniknutie“ môže práve naopak oslabiť pocity, ktoré zvyčajne hraničia až s EXTÁZOU. 
Obojstranná intímna masáž- to je už troška z iného súdka.

60 min- masírujem najkratšie . V tak krátkom čase Ti však nestihnem poskytnúť toľko rozkoše, koľko by som chcela, preto odporúčam minimálne 90minútové stretnutie. ( 120 Eur) Odmena na 1h je orientačne 80-90Eur.

Pokiaľ sa nám bude chcieť popri masáži si môžeme na seba vymyslieť všeličo a samozrejme, že aj plánovaný program sa môže zmeniť. Vždy sa snažím zistiť ako Ťa spraviť čo najšťastnejším a najspokojnejším. Rutinu neuznávam. C´est La Vie! 
Nemýľ si ma prosím s erotickým privátom. 

Zvyknem mávať inzerát na www.privatportal.sk

Mávam inzeát ne jednom z najstaších erotckých portálov na Slovensku www.privatportal.skViac fotiek uvidíš na ňom na titulnej strane-hoci nepatrím medzi priváty a mojou prioritou sú eroticky ladené masáže, pri intímnom spojené tiel môže nastať i situácia pri ktorej sa nesprávam úplne ako masérka...

Pracovná doba

Pracovnú dobu mám zatiaľ "prelietavú"-obvykle od 10 do 22( posledná masáž o 22h)
-stačí zavolať a určite sa vieme dohodnúť. Volaj hocikedy- ak mám povinnosti, ktoré mi nedovoľujú zdvíhať hovory ( napríklad mám klienta) telefón na ten čas je v tichom režime.takže rušenia sa obávať nemusíš.
Nakoľko mám veľa rôznych aktivít a naviac sa k svojej masérskej práci staviam zodpovedne a veľmi pedantne, nemôžem byť neustále v pozore.Niektoré masáže sú dosť fyzicky náročné - najmä pri vyšších váhových kategóriách  potom sa už nemá zmysel Ťa objednávať, pretože by to nebolo "ono".
1/Nedopujem sa žiadnymi práškami ani inými povzbujúcimi prípravkami
2/Nepijem alkohol
3/ Neznášam drogy a preto prosím a to dôrazne, aby si neprišiel pod vplyvom ani alkoholu ani drog.( zovšeobecnený pojem)
4/S nikým sa u mňa nestretneš okrem mňa.
5/ Neberiem návštevy "rad-radom" ako na bežiacom páse- mám svoje rituály.
Ak by si chcel prísť dopoludnia-či skôr ako o 10h prosím daj mi vopred aspoň jeden deň- či aj viac vopred vedieť.
6/Pracujem takmer každý deň- avšak niekedy cez deň, niekedy večer, niekedy aj-aj
Obvykle víkendy pracujem - nie je čo vybavovať tak mávam viac času.

7/Ak sa chceš vopred dohodnúť a byť si istý-napíš mail, či zavolaj,porovnáme si diáre a podľa toho si môžeme dohodnúť termín a čas stretnutia.

Nevylučujem a to dosť často sa dá objednať sa i hodinu vopred-ale nie je to pravidlo.


Prosím o porozumenie.
S vďakou za prečítanie
Lili-0948413877, cicolinalilu@gmail.com

Erotická tantra

Kto vyskúša TANTRU od odborníčky ostane jej verný. Tantra je starobylé umenie a filozofia, ale nás učí si užiť prítomný okamžik a vnímať naše telo. Ide o veľmi intímny rituál, pri ktorom  pracujem veľmi nežne, citlivo a vďaka energii, tak u vás príde nielen k uvoľneniu, ako pri klasickej masáži, ale celé vaše telíčko i myseľ zaplaví vlna vzrušenia, pocit sily a nehy.Erotická Tantra masáž pomáha uvoľniť a liečiť vaše telo a dušu. Pri masáži je dôležitá nahota ktorá je znakom otvorenosti. Dotýkam sa Ťa nežne, niekedy intenzívne , rukami, telom prsiami, prípadne rôznymi pomôckami po celom tele. Celú dobu prijímate a užívate si vlastné vzrušenie. Aby som Vás urelaxovala a priviedla do nebies blaha- na to tu som ja- Ty sa nemusíš snažiť absolutne o nič,i keď som k dotykom otvorená- je PRE TEBA lepšie nechať sa hýčkať mnou. ( nemala by som nič ani proti tomu druhému, avšak zrušila by som Ti ten krásny zážitok- ver mi..) Masáž penisu, či prípadne i prostaty- ( ako si zaželáš) sú zahrnuté v programe- ak si ich budeš želať, alebo ak sama na to prídem, jemne a nežne, že Ti to robí dobre. Motto: NIČ NA SILU!!! Prežiješ vrcholu blaha. Vaše telíčko i myseľ sa stanú uvoľnenejšími a relax okamihu blaha dlho pretrváva- inak ako pri styku - intenzívnejšie .
Cena: podľa času a úkonov individuálna- od 100 eur/h ( 20-30min na rozhovor sa do toho nepočíta)
Odporúčam však aby bola zachovaná kvalita tantra masáže trocha dlhší časový úsek- tam už odmenu nepočítam presne- ale dohodou. 
0948413877
cicolinalilu@gmail.com

Masáž prostaty, Strap-on, pánsky anál- bez predsudkov.Prostate Massage, Strap-on, Men's Anal Without Prejudice

pravidlo číslo 1- masáž prostaty nemá nič do činenia so sexuálnou orientáciou!

Masáž prostaty zosilňuje tri časti mužského orgazmu: sťahy a pulzovanie močovodu, kontrakcie prostaty a svalov panvy. Jednou z možností, ako pri milovaní stimulovať prostatu, je jej masáž cez konečník.Ten je bohatý na nervové zakončenia a veľmi citlivý, preto pri zavádzaní masážnej pomôcky, či prstíka  do konečníka som veľmi opatrnná a citlivá. Pokiaľ vieš iste, že to chceš vyskúšať, odporúčam ti pred návštevou riadnu sprchu konečníka. vždy dodržiavam maximálne hygienické zásady a i -tým skúsenejším- na vibrátor, či Strap-On, naťahujem prezervatív . Používam dostatočné množstvo lubrikantu, či špeciálneho olejčeka, aby som Ťa nezranila, či nespôsobila Ti bolesť. Sú muži, ktorí pri jemnom hladení a trení prostaty zažívajú veľmi intenzívny orgazmus. Ak vás tento spôsob masáže nenadchýna, môžem prostatu nahmatať a stimulovať zvonku. Nachádza sa na hrádzi pod semenníkmi.Ak nevieš - nie si rozhodnutý, môžem ti mojimi skúsenými prstíkmi robiť jemnú masážičku v okolí riťky a otvoru a Ty si povieš či Ti to robí dobre, alebo to zamietneš.


Mas prostaty
Pánsky anál vôbec nie je len pre gayov.Masáž prostaty je celkom normálna, zdraviu prospešná obľúbená vec, ktorá dokáže zvýšiť intenzitu prežívania vyvrcholenie .Táto masáž je možná aj zvonku, ale nedosahuje takú intenzitu ako správne prevedená masáž zvnútra. Niektorí muži majú výhrady- argumenty " že sa jedná o príklon k homosexualite"  “nie je to  normálne” sú zvyčajne len argumentami strachu z nepoznaného. Masáž prostaty a s ňou spojené análne techniky nielenže majú dlhú tradíciu, dokonca v spojení s vhodným občasným praktizovaním pôsobia priam liečivo. Navyše je to technika, ktorá dokáže mužovi priniesť naozaj intenzívnu slasť a hlboký zážitok, ktorý často vedie až k orgazmu aj bez dráždenia penisu. Jedná sa vlastne o stimuláciu mužskej obdoby povestného bodu “G” (v tomto prípade je niekedy nazývaný bodom “P”). Okolie análneho otvoru je veľmi citlivé nakoľko je pretkané tisíckami nervových zakončení. Preto už aj ľahké dráždenie vyvoláva príjemné pocity u mužov aj u žien, je však potrebné pochopiť, že sa nejedná o nič nevhodné a zbytočne sa tomu nebrániť. Ak má niekto ku kontaktu s análom predsudky- do ničoho nebudem nútiť. 
Masáž prostaty, strap-on, pánsky anál- samozrejme robím- na želanie.
*******************************************************************************************
Avoidance of prostate massage has nothing to do with sexual orientation! Prostate massage strengthens three parts of male orgasm: trauma and pulsation of the urethra, contractions of the prostate and the muscles of the pelvis. One of the ways to stimulate the prostate in my beloved is to massage it through the rectum. It is rich in nerve endings and very sensitive, so when putting a massage aid or a finger to the rectum I am very careful and sensitive. If you know you want to try it, I recommend you a rectal shower before visiting. I always adhere to the maximum hygienic principles and the most experienced of the vibrator or Strap-On, I'm pulling the condom. I use a sufficient amount of lubricant or a special oil to prevent you from injuring you or causing you pain. There are men who experience a very intense orgasm in the fine stroke and fatigue of the prostate. If this method of massage does not make you feel uncomfortable, I can feel and stimulate the prostate from the outside. If you do not know - I can tell you my fine fingers to make a gentle massage around the rattles and holes and you will say, or you do it well, or you will reject it.

Men's anal is not just for gay men. Prostate massage is a normal, health-conscious, favorite thing that can increase the intensity of the culmination experience. This massage is possible also from the outside, but it does not reach the intensity of a properly rendered massage from the inside. Some men have reservations - arguments that "it is a leap to homosexuality" "is not normal" are usually just the arguments of fear of an unidentified. Prostate massage and the associated anal techniques do not only have a long tradition, even in conjunction with appropriate occasional practice, they act directly on the drug. In addition, it is a technique that can bring a really intense palate to a man and a deep experience that often leads to orgasm even without penis irritation. This is actually the stimulation of the male equivalent of the "G" (in this case, sometimes called the "P" point). The circumference of the anal opening is very sensitive as it is crushed by thousands of nerve endings. Therefore, easy irritation also produces pleasant feelings in both men and women, but it is necessary to understand that it is nothing inappropriate and unnecessary to prevent it. If anyone is in contact with an anecdote of prejudice - I will not force myself into anything. Prostate massage, strap-on, men's anal, of course, do-wishes.


Masáž pre neskúsených

Masáž pre neskúsených
Táto masáž je určená skôr tým neskúseným, ktorí potrebujú poradiť niektoré z techník ( tantrických, či iných)ktoré Vám priblížia ako to druhé pohlavie vníma rozkoš. Môžem viesť Vaše ruky po mojom tele tak, aby som Vám ukázala, ako ženu správne vzrušiť a priviesť k hranici maximálneho blaha. Vzájomne sa budeme rozmaznávať až do úplného elektrizujúceho vyvrcholenia. Súčasťou tejto masáže môže byť aj spoločná sprcha plná nežných dotykov a masáž lingamu ( penisu)prípadne i masáž prostaty, či viac než to.Ak máte iný nápad-zverte sa mi s dôverou.

Spoločná masáž je rituál, pri ktorom budete rozmaznávaný nielen mojimi jemnými a nežnými dotykmi , ale aj mojim úplne celým nahým telom. Pritom sa môžete sa zapojiť a môžeme sa masírovať navzájom. Moje telíčko bude patriť iba Vám.

Ak ste nerád pasívny a naznášate pasivitu môžeme pri nadpozemskej vzájomnej príťažlivosti vyskúšať i iné spôsoby Ak by sa Ti chcelo môžeme sa dotykmi oddať jeden druhému vo vzájomnej tantra alebo nuru masáži, či náhodou nazapracuje nadpozemská príťažlivosť vopred neviem napísať, ale....

cena: dohodou-podľa času a požadovaných úkonov individuálna
80-160Eur-podľa času a úkonov- vieme sa dohodnúť, ale "handlovať ako na trhu"odmietam. "

Royal massage -od 120min

Celý postup je veľmi individuálny a záleží aj na tom čo viac preferuješ. Pokiaľ nemáš skúsenosti-nechaj to na mňa. Po prvotnom rozhovore pri kávičke, či čajíku sa Ti začnem venovať. Postupne si Ťa vyzlečiem a popri tom ti spravím pred zrkadlom taký malinký striptízik ako predohru na nabudenie. Ospškujem si Ťa a zavediem do mojej "čarovnej miestnosti", kde Ťa začnem rozmaznávať. Teplý olejček ,moje skúsené ruky a nahé telo sa po Tebe budú profesionálnymi pohybmi kĺzať, pričom neopomeniem použiť techniku mierneho a príjemného tlaku na akupresúrne body tvojho telíčka. Môžeš ležkať, nehýbať sa a masáž si vychutnávať pri príjemnej relaxačnej hudbe. Medzi našimi telami bude prúdiť veľa energie, ktorú z Tvojej strany odporúčam prijímať-o to budeš príjemné a horúce pocity vnímať intenzívnejšie, ale dotykom sa striktne nebránim-i keď ochudobní to Teba, čo by som nerada. Nepoužívam tantra pomôcky, maximálne ( len ak chceš) pierka a horúce uteráky. Masáž je relaxačno-uvoľňujúca, ale keďže ju rôzne kombinujem i s prvkami nuru masáže, býva zdrojom dosť značného vzrušenia. Masážou zadočku,linghamu a ak chceš i prostaty, môžeme prejsť k tvojmu obráteniu sa na chrbátik. Podľa situácie využívam rôzne masážne techniky a tú na odďaľovanie ejakulácie vždy. Pokiaľ príde k vyvrcholeniu , pokračujem ´ďalšími metódami, aby Tvoje vychutnanie si blaženého pocitu bolo úplné. Masírujem chodidlá, preberiem všetky prstíky a reflexné zóny na chodidlách, či rukách.

Ďalší postup si samozrejme môžeš vybrať z niekoľkých alternatív:

Masáž nahriatymi uteráčikmi

2/perličková kúpeľ nôh v masážnej vaničke spojená s reflexnou masážou chodidiel.

3/kombinovaná masáž pomocou zmiešaných techník ( napr. Thajskej masáže tzv. Joga pre lenivých -striedanie ťahu, napätia a uvoľnenia)
4/relaxačná liečebná masáž
5/cvičebná masáž proti bolesti s poradenstvom cvikov
...a mnoho ďalších alternatív, z ktorých vyberieme po tíšku to najlepšie a najpríjemnejšie pre Teba.
Naordinovať sa to nedá a nútiť Ťa podriadiť sa zvolenému programu- to nie je moja črta.
Dotykom z Tvojej strany sa nevyhýbam- ak bude taká situácia a celé to bude inak-dôležité je, aby si sa začal usmievať od rozkoše a šťastia .
Masáže prostaty , či strap-onom, prípadne vibrátorom nebudem priamo tu rozvádzať, je to na Tebe. Viem vycítiť, čo To robí dobre.

Pokiaľ si prístupný aj práci s energiami máš možnosť využiť v tejto masáži aj moju znalosť reiki a odblokovania čakier.

Vyvrcholenie či jeden alebo viac krát- to záleží na tom, ako budeš pociťovať a prežívať moje láskavé dotyky....Spôsob-môže byť rôzny, pri dotykoch sliznice vždy použijem patričnú ochranu zdravia.
Verím, že ti poskytnem potešenie a úľavu nielen masážou, ale i pohľadom na moje olejom lesknúce sa ženské krivky a budeš odchádzať maximálne oddýchnutý a zrelaxovaný.
Trvanie je 2 hodiny a viac.
cena od 160Eur.

 Nuru masáž

Pri tónoch príjemnej relaxačnej hudby si Ťa jemne začnem láskať. Prechádzam Ti pomaly všetky partie tela, nezabudnem na Tvoje citlivé miesta. Celým svojim nahým naolejovaným telíčkom. Vrátane rúk, pŕs,celého tela a aj mojimi intímnymi partiami
Nuru masáž je najviac intímna a môže byťaj veľmi nežná a jemná ale aj veľmi dynamická. Sriedanie energií ich vzájomné súznenie a iskrenie robí zázraky. Svojimi nahými , naolejovanými telami rozhnietime iskru, ktorá začne tlieť a malý kúdoľ dymu sa pomaly ale intenzívne rozhorí. Najlepšia je vtedy, keď sa zapojíš "telocvikom" aj Ty. Intenzívne kĺzanie mokrých tiel od oleja robí zázraky a keď to skúsiš,budeš len pasívne ležať a prijímať moju sexuálnu energiu
Pri mojich dotykoch budeš priasť od rozkoše. Všetky bunky sa Ti začnú prebúdzať až aj Tvoj od Teba menší priateľ spozornie a pripraví sa na akciu.
Čo bude nasledovať potom, to záleží aj  od Teba. Buď sa necháš rozmaznávať a všetko necháš   v mojich šikovných rukách, ústach, tele  alebo sa zapojíš aj Ty a necháme sa obaja unášať vírami vášní až do sladkého prebudenia...

Mix masáží a vrchol blaha

Mix masáží - tatra+ nuru, eroticka-masaž-VIP orgazmus,masáž prostaty,Erotické pomôcky a vrchol blaha
Po otvorení dverí , kedy Ťa čakám pekne upravená, v erotickom prádielku a kostýmku, či šatách, podväzkoch a vysokých opätkoch, si Ťa usadím. V kľude si môžeme dať čajík, kávičku, troška sa porozprávať pri relaxačnej hudbe. Ak mi budeš chcieť povedať ešte nejaké detaily, čo si nepovedal do telefónu, máš na to čas. Tento môj program nie je striktne vymedzený tým, čo ja si na Teba vymyslím. Aj Ty môžeš popustiť uzdu svojej fantázii a prípadne mi ju môžeš predostrieť. /Či to chceš nechať na mňa?/ Začnem si Ťa pomaličky vyzliekať, spolu sa môžeme osprchovať i keď ja už budem okúpkaná a nedočkavá ne Teba. Jemnými ťahmi Ťa začnem masírovať olejčekom bez vône alebo voňavým / nezabudni povedať aký chceš/Z jemnej a intenzívnej tantry, postupne prejdem do nuru masáže / masáž celým telom- olejová/prsiami rukami ústami prejdem celé Tvoje telo až Ťa nabudím k rozkoši. Keď si Ťa otočím už bude Tvoj poklad v pozore a začína nebeské vzrušenie, ktoré budem predlžovať toľko ako sa len dá. Ak to už nebudeš vedieť vydržať, môžeš sa zapojiť a čo bude potom? To sa vyvinie samo od seba. Ak budeš blažený v nečinnosti, nič a nikto Ťa nebude nútiť sa čo i len pohnúť, všetko spravím za Teba. Na konci môžeš očakávať prudký výbuch gejzíru, ktorý usmerníme želaným smerom. Uvoľneného a zrelaxovaného Ťa budem jemne hladiť až nadobudneš presvedčenie, že si v raji. Stres, povinnosti, problémy šibnutím čarovného prútika zmiznú a budeš sa cítiť ako znovuzrodený. Nebude sa Ti chcieť ani odísť, ale pomôžem Ti aby sa Ti neodchádzalo ťažko, ale s presvedčením, že prídeš kedykoľvek keď budeš chcieť vypnúť a ujsť z bežnej reality aspoň na tých "niekoľko" pre seba vyhradených minút, do ktorých Ti nebude nik zbytočne vstupovať a rušiť Ťa.....
Všetko umenie erotickej, či masáže spojenej s sexuálnou energiou spojím do jedného celku po troškách, podľa toho ako vidím že Ti to robí dobre.
Podľa Tebou zadaného času sa môžem povenovať nakoniec aj stuhnutým partiám Tvojho telíčka...
Akcia 120 Eur/90min 

Vedľa Euronics TPD-upresním telefonicky-po dohode termínu
85101 Bratislava

Tel.: 0948413877

E-mail:cicolinalilu@gmail.com

OBJEDNÁVKY MAILOM NEPRIJÍMAM avšak upresniť si predstavy cez e-mail sa dá. Aby som sa s Tebou na pevnom termín dohodla, je potrebné zavolať mi -potrebujem Ťa počuť. Nakoľko mám rôzne aktivity, nie je možné napísať zodpovedne z mojej strany "ordinačné hodiny a dni". Avšak ak budem čo i len trocha môcť zdvihnem telefón. Cez  SMS objednávky  NEPRIJÍMAM-