Aktuálne oznamy-Dôležité!- Current Announcements-Important!

V týchto prvých dňoch po absolvovaní nových školení a 3-mesačnej pauze, pracujem veľmi opatrnne a neberiem si toho na seba viac ako by som uniesla. Mojim krédom je spokojnoť klienta, čo sa vylučuje s mojou prípadnou únavou. Takže teraz 1 masáž do 2-3 hodín a dosť.Nerada by som Vás videla nespokojných. Upraví sa to, určite v priebehu mesiaca...Ak máte eminentný záujem, objednajte sa 1 deň vopred...
Pracujem cca od 10-22h.Avšak stretnutie je možné aj mimo týchto hodín-ale prosím dohodnúť sa deň vopred v prípade po 22h-aspoň cez deň.
Ak sa chceš objednať pár dní vopred-napíš e-mail,-cicolinalilu@gmail.com ak sa nedovoláš, napíš sms.
Objednať sa treba minimálne 1h vopred LEN TELEFONICKY- nie e-mailom ani sms.Niekedy stačí hodina, avšak mám aj iné povinnosti a aj svoje fyzické možnosti, preto rezervovať si termín vopred je výhodnejšie. Termín sa dá dohodnúť i mimo 9-22h- ak chceš prísť pred 10 hodinou rada by som to vedela 1 deň vopred.
Na e-maily Vám rada odpoviem ak to má hlavu a pätu ale do 1-2- dní.Mám aj mimo nejaké povinnosti každý deň presné "ordinačné hodiny" sa mi nedajú napísať- klamala by som. "prídem za 5 minút- také u mňa nie je žiaľ možné. Niekedy stačí 3/4h -1hodina vopred sa objednať orientačne v rozpätí 10 - 22h- Pokladám za nemožné tieto "ordinačné hodiny" dodržať každý deň presne. Mám aj súkromné povinnosti a každá masáž je inak náročná. -Návštevu v nočných hodinách potrebujem vedieť skôr, aby som si rozložila sily.Dá sa dohodnúť i pár dní či hodín vopred- rezervujem Vám termín.  Napíšte mi prosím e-mail- ak chcete - konkretizujte svoj záujem o termín a "čo má byť náplňou stretnutia" odpíšem temer ihneď, ak sa mi nedá zdvihnúť telefón.
Ak som obsadená-mám zvonenie "na tichý režim"Vypnutý ho mám keď spím alebo som medzi ľuďmi kde hovoriť o tejto problematike by nebolo práve najvhodnejšie.Ďakujem za porozumenie.
cicolinalilu@gmail.com

I work again. If you want to order a few days in advance - write an e-mail if you do not, write a sms.About at least 1h in advance ONLY TELEPHONY by e-mail or sms.One hours is enough, other duties and also your physical options, so book your term in advance is more advantageous. I will be happy to respond to emails if they have a head and a heel but within 1-2 days. I also have the duty to write accurate "office hours" every day - I would have misled. "I will come in 5 minutes - it is also unlikely to me too. Sometimes just 3 / 4h -1 hour in advance to order in the range of 10 - 22h - I tempt for these" office hours "impossible to observe every day exactly. the massage is otherwise demanding.If you want to know more about the night, I need to know sooner than I have to break down the forces.I will arrange for a couple of days or hours in advance- I reserve your deadline.Please write me an e-mail- if you want to - specify your interest in the term and "what is the purpose of the meeting" I will write almost immediately if I can not pick up the phone. (There are situations) I have it turned off when I am busy, whether I sleep or am among the people where to talk about this issue would not be the most appropriate.Thank you for understanding .
cicolinalilu @ gmail.com