AKTUÁLNE OZNAMY -Dôležité!-Current Announcements-Important!

Od 16.10.2019 Nebudem v Bratislave cca do 25.10.2019-preto máte tieto dva dni u mňa zľavu na masáže.

 Teším sa znova na Vás!( Na dopoludnie sa treba vždy objednať 1 deň vopred telefonicky do 20 hodiny)

ceny sú vnútri stránky v "BLOG"

Pleasing message - I'm starting to work-Massage 
  in the afternoon (temporarily)-maximum within 22 hours. I look forward to seeing you again! (If you would like to come in the morning you must always order 1 day in advance by phone within 20 hours)
prices are inside the page in "BLOG"


 Ak mám obsadené termíny, či sa neviete dovolať napíšte mi e-mail-porovnáme diáre a nájdeme pre Vás najvhodnejší termín+421948413877
Obvykle pracujem cca od 10-22h. Avšak stretnutie je možné aj mimo týchto hodín-len čo sa týka mimo týchto hodím a objednania sa na dopoludnie, prosím dohodnúť sa deň vopred v prípade po 22h-aspoň cez deň.
Ak sa chceš objednať pár dní vopred-napíš e-mail,-cicolinalilu@gmail.com ak sa nedovoláš, napíš sms.

Objednať sa treba minimálne 1h vopred LEN TELEFONICKY- nie e-mailom ani sms, či RP. Niekedy stačí hodina, avšak mám aj iné povinnosti a aj svoje fyzické možnosti, preto rezervovať si termín vopred je výhodnejšie. Termín sa dá dohodnúť i mimo 9-22h- ak chceš prísť pred 10 hodinou rada by som to vedela 1 deň vopred.

Na e-maily Vám rada odpoviem ak to má hlavu a pätu ale do 1-2- dní.Mám aj mimo nejaké povinnosti každý deň presné "ordinačné hodiny" sa mi nedajú napísať- klamala by som. "prídem za 5 minút- také u mňa nie je žiaľ možné. Niekedy stačí 3/4h -1hodina vopred sa objednať orientačne v rozpätí 10 - 22h- Pokladám za nemožné tieto "ordinačné hodiny" dodržať každý deň presne. Mám aj súkromné povinnosti a každá masáž je inak náročná. -Návštevu v nočných hodinách potrebujem vedieť skôr, aby som si rozložila sily.Dá sa dohodnúť i pár dní či hodín vopred- rezervujem Vám termín.  Napíšte mi prosím e-mail- ak chcete - konkretizujte svoj záujem o termín a "čo má byť náplňou stretnutia" odpíšem temer ihneď, ak sa mi nedá zdvihnúť telefón.
Ak som obsadená-mám zvonenie "na tichý režim"Vypnutý ho mám keď spím alebo som medzi ľuďmi kde hovoriť o tejto problematike by nebolo práve najvhodnejšie.Ďakujem za porozumenie.
cicolinalilu@gmail.com

kapitola : recenzie.

Dobrý deň, mnoho vecí nemám čas dopísať a všetko je variabilné.
Programy sa dajú upraviť na mieste-ak Ti niečo nerobí tak dobre ako by si chcel-nie je problém zmeniť spôsob masáže,kombinácie tak, aby si bol spokojný. Ak neriešiš vek si vítaný.Skúsenosti nezapriem a ani nechcem. Moja rada: k recenziám na erotické, tantra masáže a podobne by som sa na Vašom mieste stavala dosť opatrnne....čím samozrejme nechcem nikoho uraziť. ale ujasni si o čo máš vlastne záujem a sem-tam by nebolo na škodu použiť aj najvrchnejšiu časť tela. Sú mnohé kluby i tzv. masérky, čo neváhajú a píšu si recenzie sami na seba. Najlepšie bude ak sa sám presvedčíš o mojich kvalitách a nebudem sa hnevať ak nikde nič nenapíšeš a ani Ti dávať odmenu za pozitívnu recenziu.
*********************************************************************************************
I work from 10-22h. However, the meeting is possible outside of these hours, but please arrange a day in advance in case after 22h-at least during the day.
 the meeting is also possible outside of these hours, but please make an appointment in advance in case after 22h-at least during the day. If you want to order a few days in advance - write an e-mail, cicolinalilu@gmail.com you need at least 1 hour ONLY by phone or e-mail. Sometimes an hour is enough, but I have other responsibilities as well as my physical options, so booking a date in advance is better. The date can be arranged outside 9-22h- if you want to arrive before 10 am I would like to know it 1 day in advance. I will be happy to answer your e-mails if it has a head and a heel but within 1-2 days. "I will come in 5 minutes - also unfortunately not possible with me. Sometimes 3 / 4h -1 hour is enough to order in the order of 10-22h- I consider it impossible to keep these" office hours "exactly every day. massage is otherwise difficult.-I need to know the night-time visit earlier to spread my strength. It is possible to arrange a few days or hours in advance I reserve you a deadline Please email me if you want - specify your interest in the term and "what is the content of the meeting" I write off almost immediately if I can not pick up the phone. cicolinalilu@gmail.com

chapter: review. Good day, many things I do not have time to write and everything is variable. Programs can be modified in-place if you do not do something as well as you would not a problem to change the way of massage, combination to make you happy. If you do not solve the age you are welcome. My advice: for the erotic, tantra massage reviews, and so on, I would have been careful enough about your place .... of course, I don't want to offend anyone. but be clear about what you are interested in and it wouldn't hurt to use the topmost part of the body. There are many clubs and so-called. masseuses do not hesitate to write reviews for myself. It will be best if you convince yourself of my qualities and I will not be angry if you do not write anything and give you a reward for a positive review.