Takmer vždy sa dá na cene rozumne dohodnúť tak, aby si dostal to, čo si želáš za cenu, ktorú si môžeš dovoliť zaplatiť, ale špekulantov vždy prekuknem. Ak Ti nejde o kvalitu, ale chceš len zjednávať cenu-nenamáhaj sa. Som sama sebe paňou, v tomto ma nikto neobmedzuje. Pri masážach zvyknem byť nahá- ak si nepraješ inak.Neodporúčam samotný styk ( zbytočne sa ochudobníš o pocity kedy si Ty prijímateľom energie čím sa postupne stupňuje vzrušenie až k neopakovateľnému orgazmu) ale ak Ti nebudú moje dotyky a masáž robiť tak dobre ako 99% mužom, zmeníme to na to, čo ti dobre robiť bude...aj prípadne na Sex , ak preskočí iskra, ktorej sa neubránim,samozrejme len chránený-máš to potom ako kompenzáciu v cene masáže.Muž, pri ktorom sú predpoklady, že iskra preskočí, nemusí byť mladý krásavec. Omnoho dôležitejšie je správanie sa voči mne a pozornosť, ktorú mi prípadne prejaví...

Odporúčam: 1/ 90min. program Mix masáží- z každého rožka-troška...= erotická masáž, nuru masáž -celým telom, prsiami rukami, trochu tantra + silné vyvrcholenie + tzv klasická ( thajská, body point massage, dám Ťa po fyzickej stránke dohromady koľko za ten čas stihnem)... pár minút hore-dole . Odmena = cca 130 Eur

60min - 90€-erotická masáž + to, na čom sa dohodneme
90min - 130€ - Mix masáží Tantra, Nuru a eroticke, másáž prostaty ( len ak si praješ) prípadne iná kombinácia podľa dohody- slastný vrchol, ktorý sa môže zvrtnúť podľa situácie a rozpoloženia i na viac)...
120min a viac-kráľovská masáž cca 2 hodinky- cena individuálna dohodou obvyklá 160€.-záleží aj na programe ( ten je zostavený "priamo na mieru" Tebe.

120 + Masáž pre náročných ( program rôznorodý a dlhší relax)=200e+

masáž s príbehom -130e-90min, viac času dohodou
Čas, potrebný na rozhovor, kávičku, čajíček samozrejme do ceny nerátam. ( cca 20-30min.)
 Kráľovská „masáž“ ( Royal massage ) je spojená s dlhočizným a silným orgazmom a terapeutickou masážou. Je asi NAJ a najmä pre "fajnšmekrov"
Pripravila som ďalšie pogramy
Masáž pre náročných od 200e
 Masáž s príbehom od 90E-samozrejme že príbeh môžeš vymyslieť i Ty
***************************************************************************
len keď mám čas, môžem spraviť i samostatnú masáž intímnych partií-30min=60eur

Málokedy masírujem menej ako hodinu-neviem Ti za kratšiu dobu pripraviť nič špeciálne.
Ak príde pri masáži k niečomu intímnejšiemu je to v cene.

Tvoja návšteva u mňa je dobrovoľná a tým, že sa objednáš, súhlasíš s podmienkami odmeny a ochrany zdravia.


Na hodinky nezvyknem pozerať, k návšteve podľa mňa patrí aspoň kratší rozhovor pri kávičke, či vodičke, čajíku- troška spoznať svoje predstavy a upresniť čo sa dá skĺbiť dohromady a čo nie.
Len ak sa ponáhľaš- daj mi určite vedieť vopred!

 I recommend: 1 / 90min.
program Mix massage - every cup of tea ... = erotic massage, nura massage - whole body, lacy hands, a little tantra+ strong climax + so-called classic (Thai, point body massage, give you a po
physical side together how much I'll get to that time) ... a few minutes up and down. Massages
I'll get used to being naked if you do not think otherwise. Reward = approx. 120 Eur60min -
80 € - Erotic massage + what we agree 90min - 120 € - Mix Tantra, Nura and erotic massage, prostate massage (if you wish) or other combination according to agreement - a mild peak that can be ruined by situation and condition for more) ... 120min a
more-royal massage about 2 hours - the price of an individual agreement of the usual 160 € - depends also on programs (it is "tailor-made") .
120min + Massage for demanding (program varied and longer relaxation) = 200e + Royal massage is associated with long-term and strong orgasm and therapeutic massage. for "fajnskmekrov" I have prepared other pogramyMassage for demanding from 200e Massage with a story from 90I write as soon as I have more time, or I sketch on the phoneMainally I massage less than an hour-I can not prepare you in a short time nothing special.If you come to massage something more intimate is it's in the price. My visit to me is voluntary, and by ordering, you agree to the terms of remuneration and health protection. I do not watch the watch for a visit to me, it is at least a shorter conversation with a cup or a vodička, and to specify what can be combined together and what is not.Len if you hurry to know me to know in advance!