Pracujem cca 11-22h. ( Dá sa dohodnúť aj mimo tohto času-ale LEN vopred).
Schlaďte sa klimatitáciou, aby som Vás príjemne rozohnila.
Chcem Vás priviesť do obdivuhodného Relaxu, aký inde nezažijete
Fotografie na mojich stránkach sú moje, robené 06/ 2019.
ja však žiaľ dokážem schudnúť či pribrať 3 kg + či mínus v priebehu 1 týždňa.
Preto sa Vám môže zdať že na niektorých fotkach som "kurpulentná"- tučná.
 NIE SOM ( aj od fotografa záleží v akom uhle ma zaberie)cicolinalilu@gmail.com
Sorry for the translation into English
I speak English only spoken and little
Translation is via google translator


I work about 11-22h. (Can be arranged outside this time-but ONLY in advance).
Cool down with air conditioning to make you feel good.
I want to bring you to the admirable Relax you will not experience elsewhere
Photos on my site are mine, done 06/2019.
  however, unfortunately, I can lose weight or gain 3 kg + or minus within 1 week.
Therefore, you may think that I am "curvy" in some photos - fat
I'm NOT (even the photographer cares what angle it takes) cicolinalilu@gmail.com