Ospravedlňujem sa všetkým, je mi strašne ľúto a som aj dosť na seba nazlostená- prečo? Covid- ten som nemala a nemám., Som už od februára 2x zaočkovaná Pfizer-om ( ako zdravotník) ale nevyhla som sa asi vlastnou ľahkovážnosťou veľmi silnej chrípke s teplotami, ktorá pretrváva už dlho. Netuším kedy sa mi podarí z toho dostať. Dezinfekčné prostriedky, vrátene germicídnej lampy- všetko aby návšteva u mňa bola čo najbezpečnejšia mám, ale s boľavým hrdlom Vás určite nechcem ohrozovať ako prvé čo urbím keď budem už schopná masírovať si dám inzerát na Amaterky.sk Pozdravujem a verím že a mňa nezanevriete. KLIKNITE NA BLOG- DOZVIETE SA VIAC o mojich službách!!!! 

Reklamy tam nenájdete. Stránku si píšem sama. však  na mojej doméne kvôli vlastníkovi úložného priestoru nastali zmeny, kvôli ktorým musím komplet celú stránku prerobiť. Chvíľu to potrvá, lebo IT špecialista práve nie som a stránku si píšem sama... 
Napíšte mi pls    e-mail, či prípadne napíšte cez  whats app. Ale ešte nie som tak dobre na tom, aby som zdvíhala telefóny.  Ďakujem-Lilu
 Budem  pracovať veľmi opatrne a s najväčšími možnými opatreniami, medzi ktoré patria aj dezinfekcia celého bytu po každej návšteve špeciálnym žiarením- čo chvíľu aj trvá, takže bude možné len 1 návšteva / deň, vopred ohlásená minimálne 1 deň vopred. 
Dúfam, že mi nebudete mať za zlé, ak budem od Vás požadovať pri návšteve negatívny covid-test-samozrejme Vaše údaje si podrobne ( o mene dátum narodenia a podobne-študovať nemienim a ani uchovávať v pamäti. Diskrétnosť a zdravie sú na prvom mieste!!!! Ja Vám svoje testy a doklady o očkovaní samozrejme ukážem.  ( preukaz ešte neexistuje- len 2xA4 )
Niečo o Tantre. 
tantra sa všeobecne v dnešnej dobe vníma  ako spôsob na dosiahnutie životnej rovnováhy a pohody. Bez ohľadu na vierovyznanie. Tantra masáže sú  vyhľadanou relaxačnou technikou, ktorá v človeku zakaždým objaví niečo nové a prinesie mu nový zážitok. To, či bude emocionálny, spirituálny či sexuálny závisí už od konkrétneho človeka a situácie.
Preto si ma  prosím nemýľte s erotickým privátom-služby môžu byť "LEN ZDANLIVO" podobné, ale uisťujem Vás, že to nie je o rýchlom zbavení sa hormonálnych "prebytkov" v organizme......To čo Vás zaujíma je zodpovedané vnútri stránky-prosím kliknite si pre podrobnosti viz. hore obdĺžniček...

Venujem sa masážam s prvkami tantra, prvkami nuru, erotickym i terapeutickým masážam. Zdôrazňujem s "prvkami". Samotná Tantra masáž je viac o duchovnom a vnútornom preciťovaní-ja sa zameriavam na erotično z tantry-nie na duchovno. Som masérka s viacerými certifikátmi na masáže a ŽL, techniky, ktoré ovládam sa snažím zužitkovať tak, aby som Vám čo najviac navodila pocity  príjemné relaxácie, prostredníctvom mojich dotykov, príjemnú a vzrušujúcu atmosféru ,s Happy endom a následným využitím terapeutických postupov aj pri odstraňovaní nejakých tých boliestok. Viac vnútri stránky, neváhajte a čítajte dnu, v jednotlivých Blogoch.

Najlepšie erotické, tantra, nuru a terapeutické masáže pre pánov , diskrétne ŠTUDOVALA SOM rôzne druhy masáží ( od samotných základov- klasickej masáže s certifikátom MŠ SR), reflexnej, akupresúrnej, masáže tzv. terapeutické masáže) až po Tantra a nuru masáže nielen na Slovensku ale i v Čechách a 2017-18 som nakukla do Thajskej školy Mám viac než dostatok praxe a certifikátov na to, aby som vedela, čo mám s príjemným mužským telom robiť, aby mu bola dopriata ROZKOŠ O ostatnom osobne 0948413877
2019 pribudla terapeutická masáž "trigger points" určená tým, čo okrem relaxačnej a celkovo uvoľňujúcej masáže s happy endom, trpia bolesťami a chcú to riešiť. Upozorňujem že trigger points ( odstraňovanie ťažkostí  s bolesťami-nech už majú akúkoľvek príčinu o ktorej potrebujem vedieť) dosť bolí...Ale vedie k úľave od bolestí už po jednej návšteve. Na jednej návšteve som schopná odstrániť 2-3 boľavé miesta ale nerada by som Vás trápila, preto je to nutné zvážiť.( trvá celková masáž dlhšie ako ostatné, a spájam ju  s erotickým uvoľnením),Taktiež  exkluzívna a príjemná masáž spojená s rôznymi technikami -Lávové kamene, predhriate uteráčiky- na požiadanie. Samostatne terapeutické masáže nevykonávam, ak tak len vo výnimočných prípadoch.

currently I don't have time to devote to translating - translator is temporarily used

Definitely, please do not mistake me with erotic private-services can be "ONLY TAXABLE" similar, but I assure you that it is not about quick deprivation of hormonal "excess" in the body ...... What interests you is answered inside the site - please click for details see. up rectangles ... I'm working. I pay attention to massage with tantra elements, nuru elements, erotic and therapeutic massage. I stress with "elements". Tantra massage alone is more about spiritual and inner feeling-I focus on erotic from tantric-not on spirituality. I am a masseuse with several certificates for massages and RC, I am trying to use techniques that I can use to make you feel comfortable relaxation, through my touches, pleasant and exciting atmosphere, with Happy end and subsequent use of therapeutic procedures for removing some those beings. More inside the site, do not hesitate to read in, in each Blog. Best erotic, tantra, nuru and therapeutic massage for gentlemen, discreet

I was studies various types of massages (from the basics - classical massage with the certificate of the Ministry of Education of the Slovak Republic), reflex, acupressure, massages. therapeutic massages) to Tantra and nuru massages not only in Slovakia but also in Bohemia and 2017-18 I went to Thai school I have more than enough experience and certificates to know what to do with a nice male body to be indulged SENSITIVE About the rest 09484138772019 added a "trigger points" massage designed for those who suffer from pain and want to solve, in addition to a relaxing and relaxing massage with a happy ending. I point out that the trigger points hurt a lot of pain - but whatever cause I need to know ... But it leads to pain relief after just one visit. On one visit I am able to remove 2-3 sore spots but I would not like to bother you, so it is necessary to consider it (the total massage lasts longer than the others and connects it with erotic relaxation), also an exclusive and pleasant massage with different techniques - waiting for the delivery of lava stones. I do not perform self-therapeutic massages unless in exceptional cases.

Náčrt priebehu:-podrobnosti vnútri stránky

Žiaľ z etických dôvodov google ads nemôžem všetko napísať na prvú stranu kliklni na BLOG

+421948415877


ZAOBERÁM sa MASÁŽAMI s prvkami Tantra,nuru

zmyselne ladenými - záujem o spirituálne masáže-  prosím oznámiť deň vopred.

Masírujem celým rukami, celým telom, prsiami,nohami- ovládam takmer všetky ako terapeutické tak aj erotické techniky pre Váš pôžitok, len preto sú tu zverejnené aj "odvážnejšie fotografie".
I massage with my whole hands, my whole body, breasts, legs - I control almost all the therapeutic and erotic techniques for your enjoyment, that is why the "bolder photos" are published here.

Kontaktujte ma v tomto období prosím e-mailom

Momentálne mi prosím ešte nevolajte, ak by ste chceli niečo vedieť, prosím napíšte mi e-mail

cicolinalilu@gmail.com

kontaktný formulár:

meno:
e-mail:
mesto: