doležité!Schlaďte sa v mojom KLIMATIZOVANOM byte! LISTEN! You can cool down in my air-conditioned apartment

Pracujem momentálne individuálne a objednám len s minimálnym predstihom 1 deň ( a viac. Neskôr bude znova možné aj 1 hodinu vopred. ( Dá sa dohodnúť aj mimo tohto času-ale LEN vopred).
Schlaďte sa klimatitáciou, aby som Vás príjemne rozohnila, či naopak- v zime Vás zahrejem a budem Vám teplúčko...
Chcem Vás priviesť do obdivuhodného Relaxu, aký inde nezažijete
Fotografie na mojich stránkach sú moje, fotené koncom roku  2019.

I currently work individually and order only at least 1 day in advance (and more. Later it will be possible again 1 hour in advance. (It is possible to arrange outside this time - but ONLY in advance). - I will warm you up in the winter and I will warm you up ... I want to bring you to an admirable Relax, which you will not find anywhere else. The photos on my website are mine, taken at the end of 2019.