Najlepšia súkromná Tantra masáž v Bratislave -Petržalke s erotickým ladením!


Tantrická masáž  je kráľovnou medzi tantrickými masážami, keďže v sebe prináša doslova explóziu zmyselnosti. Masáž je skutočným zážitkom, ktorý sa nedá popísať slovami ale treba ho zažiť. Masáž prebieha pri rôznych polohách tela masérky ktoré umožňujú premasírovanie aj tých častí, ktoré sú pri bežných polohách iba ťažko dostupné. Niektoré polohy zo strany masérky si vyžadujú aj aktívnu znalosť a cvičenie jógy a Vy máte celkový uvoľňujúci a príjemný pocit z masáže Dôvodom prečo umenie Tantry získava v poslednej dobe v našej kultúre takú popularitu sú jeho veľmi príjemné vedľajšie účinky. Keď sa Vaše bunky prebúdzajú, prebúdza sa aj sexuálna energia v tele. Táto  je iná a odlišná od sexuálnej energie ale obe sú navzájom spojené a prepletené. Netreba hovoriť o tom, že je to veľmi príjemné, ale je dôležité mať na pamäti, že toto je len vedľajší efekt sekundárne uzdravujúcej moci  špirálovej sily   Pre iných je to spiaci had, ktorý - ak ho zobudíme - po chrbtici vylezie hore do nášho mozgu ako bohyňa s obrovským potenciálom. A nám možno na čele zasvieti tretie oko a v mozgu vybuchne ohňostroj! ( v masáži zameranej na prebudenie sexuálnej energie-vybuchne skôr niečo iné ako tretie oko..)
Text dopisujem
0948413877


Tantric massage is the queen of tantric massages, as it literally brings an explosion of sensuality. Massage is a real experience that cannot be described in words but must be experienced.

The massage takes place in various positions of the masseuse's body, which enable the massaging of even those parts that are difficult to access in normal positions. Some positions on the part of the masseuse also require active knowledge and yoga exercises and you have an overall relaxing and pleasant feeling from the massage.

The reason why Tantra art has recently gained such popularity in our culture is its very pleasant side effects. When your cells wake up, the sexual energy in your body also awakens. This is different and different from sexual energy, but the two are connected and intertwined. Needless to say, this is very pleasant, but it is important to keep in mind that this is only a side effect of secondary healing power.

spiral force

For others, it's a sleeping snake that, if we wake it up, climbs up its spine into our brain like a goddess with enormous potential. And maybe our third eye will shine on our foreheads and fireworks will explode in our brains! (in a massage aimed at awakening sexual energy - something other than the third eye explodes ..)
Text lettering0948413877
Viac o tomto zdrojovom texteNa získanie ďalších informácií o preklade sa vyžaduje zdrojový text
Odoslať spätnú väzbu
Bočné panely
História
Uložené
Prispieť