Parking NEW!!!!!

V rámci serióznosti upozorňujem na novu parkovaciu politiku ktorá platí pre celú Petržalku.

Ak chcete hocikde zaparkovať ( aj na modrých čiarach pre rezidentov) Nainštalujte si do mobilu ( akéhokoľvek) aplikáciu „URBI“ ako návštevník Petržalky,  Parkovanie je podmienené registrovať sa s Vašou ŠPZ a môžete parkovať bez problémov v celej Petržalke.

Nie je možné už kúpiť parkovacie miesto bez označenia jednoznačnej ŠPZ-ky. Ak by sa to dalo, spravila by som to pre Vás.

Po 18 hodine -8 platíte 1euro/h, pomocou sms.

Nájdete aj neoznačené parkovanie miesto hocikde- ja si myslím, že s tou aplikáciou je to bezproblémové.

Môžem to spraviť za Vás u mňa-ak chcete cez moju Wifi

https://parkovanievpetrzalke.sk/wp-content/uploads/2019/10/Prevadzkovy-poriadok_c-4-2-1.pdf


In respect of seriousness, I draw attention to the new parking policy that applies to the whole of Petržalka. To park anywhere (also on resident blue lines)
Install the "URBI" app on your phone (any) as a visitor to Petržalka, Parking is available to register with your license plate and you can park without problems
  throughout Petrzalka. It is no longer possible to buy a parking space without a unique license plate. If I could, I would do it for you. After 18 hours -8 you pay 1euro / h, by SMS. You'll also find unmarked parking space- just a little worse. I can do it for you- if you want in my apartment
https://parkovanievpetrzalke.sk/wp-content/uploads/2019/10/Prevadzkovy-poriadok_c-4-2-1.pdf