Privítanie

Po otvorení dverí , kedy Ťa čakám pekne upravená, v erotickom prádielku a kostýmku, či šatách, podväzkoch a vysokých opätkoch, si Ťa usadím. V kľude si môžeme dať čajík, kávičku, troška sa porozprávať pri relaxačnej hudbe. Ak mi budeš chcieť povedať ešte nejaké detaily, čo si nepovedal do telefónu, máš na to čas. Tento môj program nie je striktne vymedzený tým, čo ja si na Teba vymyslím. Aj Ty môžeš popustiť uzdu svojej fantázii a prípadne mi ju môžeš predostrieť. /Či to chceš nechať na mňa?/ Začnem si Ťa pomaličky vyzliekať, spolu sa môžeme osprchovať i keď ja už budem okúpkaná a nedočkavá ne Teba. Jemnými ťahmi Ťa začnem masírovať olejčekom bez vône alebo voňavým / nezabudni povedať aký chceš/Z jemnej a intenzívnej tantry, postupne prejdem do nuru masáže / masáž celým telom- olejová/prsiami rukami ústami prejdem celé Tvoje telo až Ťa nabudím k rozkoši. Keď si Ťa otočím už bude Tvoj poklad v pozore a začína nebeské vzrušenie, ktoré budem predlžovať toľko ako sa len dá. Ak to už nebudeš vedieť vydržať, môžeš sa zapojiť a čo bude potom? To sa vyvinie samo od seba. Ak budeš blažený v nečinnosti, nič a nikto Ťa nebude nútiť sa čo i len pohnúť, všetko spravím za Teba. Na konci môžeš očakávať prudký výbuch gejzíru, ktorý usmerníme želaným smerom. Uvoľneného a zrelaxovaného Ťa budem jemne hladiť až nadobudneš presvedčenie, že si v raji. Stres, povinnosti, problémy šibnutím čarovného prútika zmiznú a budeš sa cítiť ako znovuzrodený. Nebude sa Ti chcieť ani odísť, ale pomôžem Ti aby sa Ti neodchádzalo ťažko, ale s presvedčením, že prídeš kedykoľvek keď budeš chcieť vypnúť a ujsť z bežnej reality aspoň na tých "niekoľko" pre seba vyhradených minút, do ktorých Ti nebude nik zbytočne vstupovať a rušiť Ťa.....
Všetko umenie erotickej, či masáže spojenej s sexuálnou energiou spojím do jedného celku po troškách, podľa toho ako vidím že Ti to robí dobre.
Podľa Tebou zadaného času sa môžem povenovať nakoniec aj stuhnutým partiám Tvojho telíčka...

currently I don't have time to devote to translating - translator is temporarily used

After opening the door, when I am waiting for you nicely decorated, in erotic lingerie and costume, or dresses, garters and high heels, I will settle you. In peace, we can give a tea, coffee, a little talk with relaxing music. If you want to tell me any more details you didn't say on your phone, you have time for that. This program is not strictly limited to what I think of you. You can also let go of your imagination and eventually you can give it to me. / Whether you want to leave it to me? / I will take off you slowly, and we can take a shower together, even if I'm already bathed and eager not you. With gentle strokes I will begin to massage you with an oil-free fragrance or fragrance / don't forget to say what you want / From gentle and intense tantra, I gradually go to nuru massage / whole body-oil massage / breasts with my hands through my whole body until I make you happy. When I turn you around, your treasure will be on the lookout and the heavenly excitement begins, which will lengthen as much as possible. If you can't stand it anymore, you can get involved and what happens next? This will develop by itself. If you are blissful, nothing and no one will force you to move, I'll do everything for you. At the end, you can expect a violent explosion of geyser that will guide you in the desired direction. Relaxed and relaxed I will gently stroke you until you become convinced that you are in paradise. Stress, duties, problems disappear with the giggle of a magic wand, and you will feel like being born again. You won't even want to leave, but I will help you not to leave you hard, but with the conviction that you will come whenever you want to turn off and run out of everyday reality to at least the "few" of yourself reserved minutes that no one will unnecessarily enter and interfere with you ..... All the erotic art, or the massage associated with sexual energy, will be combined in one piece, depending on how I see you doing it well. According to the time you set, I can also praise your solid body parts. .