Tantra Plus s ceresnickou na torte

Špeciálna ponuka pre tých, ktorí sú presvedčení, že len sexom sa dá uvoľniť:
TANTRA PLUS - 1ha- 2h
TANTRA prvky masáže ako predohra, stupňujúce sa do pomalej nuru so stupňovaním intenzity a prípadným Vašim zapojením sa končiacim sexom ako čerešničkou na torte. 1h=100€
2h- 170€. ( SOM CERTIFIIKOVANÁ MASÉRKA, ALE AJ žena čo nie je frigidná. Nemôžem sa na Teba sústrediť ak sa ma dotýkaš, ako alternatívu Ti ponúkam TANTRA PLUS!
Erotické masáže s čerešničkou na torte vo forme neskutočne silného orgazmu, prípadne i sex (len chránený-ak sa to tak vyvinie)Profi tantra masáže, nuru masáže, tzv. klasické masáže na zvoľnenie stuhnutých svalov, thajské masáže rôzneho typu- všetko spojené s erotikou ( ak si neželáš inak), Mix masáže MIX TANTRA+NURU+klasická-či kombinovaná masáž na rozmasírovanie stuhnutého svalstva- nemám problém s dotykmi VŠETKY MASÁŽE SÚ SPOJENÉ S VYVRCHOLENÍM RÔZNYMI SPÔSOBMI(ak chcete)
Nuru masáž-Body to body 90-120min.
Pri tónoch príjemnej relaxačnej hudby si Ťa jemne začnem láskať. Prechádzam Ti pomaly všetky partie tela, nezabudnem na Tvoje citlivé miesta. Celým svojim nahým naolejovaným telíčkom. Vrátane rúk, pŕs,celého tela a aj mojimi intímnymi partiami Nuru masáž je najviac intímna a môže byťaj veľmi nežná a jemná ale aj veľmi dynamická. Sriedanie energií ich vzájomné súznenie a iskrenie robí zázraky. Svojimi nahými , naolejovanými telami rozhnietime iskru, ktorá začne tlieť a malý kúdoľ dymu sa pomaly ale intenzívne rozhorí. Najlepšia je vtedy, keď sa zapojíš "telocvikom" aj Ty. Intenzívne kĺzanie mokrých tiel od oleja robí zázraky a keď to skúsiš,budeš len pasívne ležať a prijímať moju sexuálnu energiu Pri mojich dotykoch budeš priasť od rozkoše. Všetky bunky sa Ti začnú prebúdzať až aj Tvoj od Teba menší priateľ spozornie a pripraví sa na akciu. Čo bude nasledovať potom, to záleží aj od Teba. Buď sa necháš rozmaznávať a všetko necháš v mojich šikovných rukách, ústach, tele alebo sa zapojíš

Pri tónoch príjemnej relaxačnej hudby si Ťa jemne začnem láskať. Prechádzam Ti pomaly všetky partie tela, nezabudnem na Tvoje citlivé miesta. Celým svojim nahým naolejovaným telíčkom. Vrátane rúk, pŕs,celého tela a aj mojimi intímnymi partiami
Nuru masáž je najviac intímna a môže byť aj veľmi nežná a jemná ale aj veľmi dynamická. Sriedanie energií ich vzájomné súznenie a iskrenie robí zázraky. Svojimi nahými , naolejovanými telami rozhnietime iskru, ktorá začne tlieť a malý kúdoľ dymu sa pomaly ale intenzívne rozhorí. Najlepšia je vtedy, keď sa zapojíš "telocvikom" aj Ty. Intenzívne kĺzanie mokrých tiel od oleja robí zázraky a keď to skúsiš,budeš len pasívne ležať a prijímať moju sexuálnu energiu
Pri mojich dotykoch budeš priasť od rozkoše. Všetky bunky sa Ti začnú prebúdzať až aj Tvoj od Teba menší priateľ spozornie a pripraví sa na akciu.
Čo bude nasledovať potom, to záleží aj od Teba. Buď sa necháš rozmaznávať a všetko necháš  v mojich šikovných rukách, ústach, tele alebo sa zapojíš aj Ty a necháme sa obaja unášať vírami vášní až do sladkého prebudenia...


With the tones of pleasant relaxing music I will start to gently love you. I'm going through all your body slowly, don't forget your sensitive places. With all his naked oiled bodies. Including hands, breasts, whole body and even my intimate partsNuru massage is the most intimate and can be very tender and gentle but also very dynamic. The alignment of energies, their mutual harmony and sparking miracles. With our naked, oiled bodies we scatter a spark that starts to melt and a small smoke smoke slowly but intensely heats up. The best thing is to get involved in "gymnastics" with you. Intense sliding of wet bodies from the oil makes miracles and when you try it, you will just passively lay and receive my sexual energy

At my touch you will be pleased with pleasure. All the cells will start to wake you up, even your little friend will warn you and prepare for action. What will follow then, it depends on you. Either let yourself be pampered and leave everything in my handy hands, mouth, body, or you too, and let both of us drift through the passions of passion until sweet awakening ...

A special offer for those who are convinced that only sex can be relaxed: TANTRA PLUS - 1ha- 2hTANTRA elements of massage as a prelude, escalating into a slow nuru with increasing intensity and possibly your involvement with ending sex as a icing on the cake. 1h = 100 € 2h- 170 €. (I am a CERTIFIED MASSEUR, BUT ALSO a woman who is not frigid. I cannot focus on you if you touch me, as an alternative I offer you TANTRA PLUS! Erotic massages with a cherry on the cake in the form of an incredibly strong orgasm, or even sex (only protected if Profi tantra massages, nuru massages, so-called classic massages to relax stiff muscles, Thai massages of various types - all connected with erotica (unless you wish otherwise), Mix massage MIX TANTRA + NURU + classic or combined massage for massaging stiff muscles - I have no problem with touch ALL MASSAGES ARE CONNECTED WITH THE CLAIM IN DIFFERENT WAYS (if you want)130Eur/90min