Už pracujem !-I have been working

Som  druhý krát zaočkovaná ( masér = zdravotnícky pracovník)- jednotný covid pass mám.  Rada Vás od   prijmem, avšak verím, že mi nebudete mať za zlé- prosím si vidieť Váš negatívny test na corona vírus. Aspoň nahliadnuť, či doklad o očkovaní( Aj ja Vám ukážem všetko čo mám) Samozrejme osobné údaje ako sú meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko- tomu venovať pozornosť nebudem , nebudem to ani uchovávať ani skúmať- treba mať aj istotu ale aj byť diskrétny. Zdravie, diskrétnosť a dokonale odvedená práca v príjemnom priateľskom duchu kde nejaká tá minútka hore-dole nehrá úlohu sú mojim krédom. Očakávam od Vás dôveru príjemné vystupovanie čistotu a akceptáciu mojich ako zdravotných požiadaviek. Taktiež akceptovanie odmeny za prácu bez handrkovania sa ako na trhu... Pokiaľ budete chcieť, dám Vám aj daňový doklad ( to do Vašej návštevy rátať nebudem- ale kým sa prihlásim na portál finančnej správy, chvíľku to potrvá-prípadne Vám môžem vystaviť faktúru na moju firmu ( nie som platca DPH) s poznámkou-uhradené v hotovosti. Nemám pokladňu, mne to zákon neukladá, takže v týchto prípadoch treba troška na faktúru počkať. Keďže ich nevystavujem veľa-prihlasujem sa len na portál kde sa d vystaviť faktúra zadarmo....
***********************************************************************************************

**I am vaccinated for the second time (masseur = medical worker) - I do not have a uniform covid pass yet - even a general practitioner does not know how to do it (Slovak government - what more can I say) I will accept you from 19.5.2021, but I believe that you will not consider bad- please see your negative test for corona virus. At least see if the vaccination certificate (I will show you everything I have) Of course, personal data such as name, surname, date of birth, residence - I will not pay attention to it, I will not keep it or examine it - you need to be sure but also discreet . Health, discretion and perfectly done work in a pleasant friendly spirit where some minute up and down does not play a role are my credo. I expect you to trust the pleasant appearance of cleanliness and acceptance of my as health requirements. Also accepting remuneration for work without haggling like on the market ... If you want, I will also give you a tax document (I will not count it in your visit - but until I log in to the financial administration portal, it will take a while - or I can issue an invoice for my company (I am not a VAT payer) with a note-paid in cash I do not have a cash register, the law does not require me to do so, so in these cases you have to wait a bit for the invoice. ...