Tantra mix

Tantra mix - 90 min. = 150€

Prvky tantra, prechádzajú do jemnej masáže všetkých častí tela, následne silnejú a prechádzam do NURU ( kĺzavé trenie tela o telo), do veľmi citlivej a dlhej masáže okolia penisu ako aj penisu samotného, pričom sa snažím oddialiť vyvrcholenie, Samotné ukončenie býva excelentné ako výbuch gejzíru (môže byť rukami, ústami, prípadne intímne) Následne pridám aj masáž stuhnutých partií chrbta, šije, či reflexnú masáž chodidiel. VRCHOLOV môže byť KOĽKO CHCEŠ ukončenie môže byť akokoľvek ( intímnejšie- orál, styk)- LEN S OCHRANOU! Priebeh a intenzitu dotykov mením priamo "na mieru" Neexistuje u mňa "Šablóna".

Programy SÚ EROTICKY-až SEXUÁLNE LADENÉ s burácajúcim HAPPY-ENDOM podľa výberu ale môžu byť aj terapeuticky ladené.
Tantra Mix-90 min.

Elements of tantra, go into a gentle massage of all parts of the body, then stronger and go to NURU (sliding friction of the body on the body), to a very sensitive and long massage around the penis as well as the penis itself, trying to delay the climax. geyser (can be hands, mouth, or intimate) Then I will add a massage of stiff parts of the back, neck, or reflexology foot massage. ORGASMS CAN BE HOW MANY YOU WANT termination can be anything (more intimate- oral, intercourse) - ONLY WITH PROTECTION! The course and intensity of touches I do "tailor-made" for you There is no "Template" for me.

The programs are erotic and sexualized with booming HAPPY-ENDOM of choice but may be therapeutically tuned.


" +421948413877    You can also use whatsapp

cicolinalilu@gmail.com 

O nás

Každé sedenie, ktoré ponúka škálu masážnych terapií, je šité na mieru. Od ošetrenia konkrétneho zranenia po jednoduché odbúranie každodenného stresu, budeme s vami pracovať, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky.